Segmentace B2C trhu telekomunikací na úrovni domácností

Thesis title: Segmentace B2C trhu telekomunikací na úrovni domácností
Author: Barinov, Anton
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Lodr, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem dané práce je segmentace českého trhu telekomunikací na úrovni domácnosti s ohledem na specifiku marketingu služeb a daného odvětví. Segmentační proměnné jsou vybrané podle faktorů a konceptů, popsaných v teoretické části práce. Prvním krokem praktické časti práce je analýza českého telekomunikačního trhu. Po analýze trhu následuje volba a rekódování segmentačních proměnných. Následně byla aplikována shluková analýza. Posledním krokem je rozvoj profilu jednotlivých segmentů. Výsledkem práce je segmentové portfolio zákazníků vybrané telekomunikační společnosti, které poskytuje detailní pohled na různorodé charakteristiky českého obyvatelstva.
Keywords: zákaznická orientace; Segmentace; domácnost; telekomunikace; shluková analýza
Thesis title: Segmentace B2C trhu telekomunikací na úrovni domácností
Author: Barinov, Anton
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Lodr, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to perform a segmentation of the Czech telecommunications market at the household level. Segmentation variables are selected according to the factors and concepts described in the theoretical part of the work. The first step of the practical part of the work is the analysis of the Czech telecommunications market. Market analysis is followed by selection and recoding of segmentation variables. Subsequently, cluster analysis was applied. The last step is the development of the profile of the individual segments. The result of the work is a segment portfolio of customers of a selected telecommunications company, which provides a detailed view of the diverse characteristics of the Czech population.
Keywords: Segmentation; customer orientation; household; telecommunications; cluster analysis

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2022
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82979/podrobnosti

Files for download

    Last update: