Segmentace B2C trhu telekomunikací na úrovni domácností

Název práce: Segmentace B2C trhu telekomunikací na úrovni domácností
Autor(ka) práce: Barinov, Anton
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem dané práce je segmentace českého trhu telekomunikací na úrovni domácnosti s ohledem na specifiku marketingu služeb a daného odvětví. Segmentační proměnné jsou vybrané podle faktorů a konceptů, popsaných v teoretické části práce. Prvním krokem praktické časti práce je analýza českého telekomunikačního trhu. Po analýze trhu následuje volba a rekódování segmentačních proměnných. Následně byla aplikována shluková analýza. Posledním krokem je rozvoj profilu jednotlivých segmentů. Výsledkem práce je segmentové portfolio zákazníků vybrané telekomunikační společnosti, které poskytuje detailní pohled na různorodé charakteristiky českého obyvatelstva.
Klíčová slova: zákaznická orientace; Segmentace; domácnost; telekomunikace; shluková analýza
Název práce: Segmentace B2C trhu telekomunikací na úrovni domácností
Autor(ka) práce: Barinov, Anton
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to perform a segmentation of the Czech telecommunications market at the household level. Segmentation variables are selected according to the factors and concepts described in the theoretical part of the work. The first step of the practical part of the work is the analysis of the Czech telecommunications market. Market analysis is followed by selection and recoding of segmentation variables. Subsequently, cluster analysis was applied. The last step is the development of the profile of the individual segments. The result of the work is a segment portfolio of customers of a selected telecommunications company, which provides a detailed view of the diverse characteristics of the Czech population.
Klíčová slova: Segmentation; customer orientation; household; telecommunications; cluster analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: