Festival and local community participation

Thesis title: Festival a participace lokalnich komunit
Author: Brabcová, Natálie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Grosman, Jakub
Opponents: Petrová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na participaci lokálních komunit na hudebním festivalu regionálního charakteru. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány pojmy jako lokální kultura, neziskové organizace, dobrovolnictví, kulturní participace a hudební festivaly. Praktická část se zaměřuje na možnosti zapojení lokální komunity do plánování a organizace festivalu REPETE FEST. Na konci práce je zodpovězena výzkumná otázka a jsou formulovány doporučení pro organizátory festivalu.
Keywords: lokální komunita; kulturní participace; hudební festival; REPETE FEST
Thesis title: Festival and local community participation
Author: Brabcová, Natálie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Grosman, Jakub
Opponents: Petrová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the participation of local communities in a regional music festival. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines concepts such as local culture, non-profit organizations, volunteering, cultural participation and music festivals. The practical part focuses on the possibilities of involving the local community in the planning and organisation of REPETE FEST. At the end of the thesis, the research question is answered and recommendations for festival organizers are formulated.
Keywords: music festival; cultural participation; local community; REPETE FEST

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 2. 2022
Date of submission: 26. 1. 2024
Date of defense: 30. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79721/podrobnosti

Files for download

    Last update: