Festival a participace lokalnich komunit

Název práce: Festival a participace lokalnich komunit
Autor(ka) práce: Brabcová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grosman, Jakub
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na participaci lokálních komunit na hudebním festivalu regionálního charakteru. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány pojmy jako lokální kultura, neziskové organizace, dobrovolnictví, kulturní participace a hudební festivaly. Praktická část se zaměřuje na možnosti zapojení lokální komunity do plánování a organizace festivalu REPETE FEST. Na konci práce je zodpovězena výzkumná otázka a jsou formulovány doporučení pro organizátory festivalu.
Klíčová slova: lokální komunita; kulturní participace; hudební festival; REPETE FEST
Název práce: Festival and local community participation
Autor(ka) práce: Brabcová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Grosman, Jakub
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the participation of local communities in a regional music festival. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines concepts such as local culture, non-profit organizations, volunteering, cultural participation and music festivals. The practical part focuses on the possibilities of involving the local community in the planning and organisation of REPETE FEST. At the end of the thesis, the research question is answered and recommendations for festival organizers are formulated.
Klíčová slova: music festival; cultural participation; local community; REPETE FEST

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2022
Datum podání práce: 26. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: