The Impact of Greenwashing on Brand Image and Trust in Green Brands

Thesis title: Vliv greenwashingu na brand image a důvěru v zelenou značku
Author: Lisová, Magdaléna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kincl, Tomáš
Opponents: Závodný Pospíšil, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se soustředí na greenwashing a jeho vliv na brand image a důvěru v zelenou značku, zkoumá nákupní chování spotřebitelů v České republice při naku-pování kosmetických produktů s ekologickými značkami. Využívá kvalitativního výzkumu s polostrukturovanými rozhovory, aby porozuměla spotřebitelskému vní-mání greenwashingu, zvláště v kosmetickém průmyslu. Práce analyzuje postoj spotřebitelů k ekoznačkám, jejich reakce na greenwashing a důvěru v zelené značky. Cílem je otevřít diskusi k budoucím výzkumům a odpovědět na výzkumné otázky.
Keywords: Greenwashing; nákupní chování; kosmetické produkty; důvěra; CSR; brand image
Thesis title: The Impact of Greenwashing on Brand Image and Trust in Green Brands
Author: Lisová, Magdaléna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kincl, Tomáš
Opponents: Závodný Pospíšil, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on greenwashing and its impact on brand image and trust in green brands, exploring consumer buying behavior in the Czech Republic when purchasing cosmetics with eco-labels. It employs qualitative research with semi-structured interviews to understand consumer perception of greenwashing, particularly in the cosmetics industry. The work analyzes consumers' attitudes towards eco-labels, their reactions to greenwashing, and their trust in green brands. The aim is to open a discussion for future research and answer research questions.
Keywords: Cosmetic products; Buying behavior; Trust; Greenwashing; CSR; brand image

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2022
Date of submission: 15. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82097/podrobnosti

Files for download

    Last update: