Grey Market Prediction

Thesis title: Grey Market Prediction
Author: Daňková, Natalie
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Potančok, Martin
Thesis language: English
Abstract:
This thesis aims to use machine learning, specifically classification algorithms, to predict which of the company’s products could end up on a grey market. The goal was to develop a tool to enhance the probability of finding such sales and potentially allowing them to act before this violation occurred. The results of this model will used by the specific company for which it was developed but could be also beneficial as a guide to other companies facing the same problem with their products ending on a grey market. This thesis describes all stages of the project from data extraction, data cleaning and manipulation, feature engineering, model training, prediction, and creation of the visual from the results. In the end, the use of the current outputs is explained together with how the use of the model could be extended in the future.
Keywords: machine learning; predictive modeling ; grey market; classification model; data analyses
Thesis title: Grey Market Prediction
Author: Daňková, Natalie
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Novotný, Ota
Opponents: Potančok, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je využití strojového účení, konkrétně klasifikačního modelu k předpovědi toho, které z výrobků společnosti mohou skončit na šedém trhu. Cílem bylo vybudování nástroje, který zvýší pravděpodobnost nalezení takových produktů a případně umožní společnosti jednat dříve než k takovýmto narušením dojde. Výsledky tohoto modelu budou využívány konkrétní společností, pro kterou byl nástroj vytvořen, ale mohou být přínosné i jako návod dalším společnostem, které se potýkají se stejným problémem. Tato práce popisuje všechny fáze projektu od extrakce dat, čištění a manipulace s daty, feature engineeringu, trénování modelu, predikce až po vytvoření vizualizací výsledků. Závěrem je vysvětleno aktuální využití výsledků modelu spolu s tím, jak může být jeho vyžití v budoucnu rozšířeno.
Keywords: klasifikační model; strojové učení; prediktivní model; šedý trh; datová analýza

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2023
Date of submission: 17. 12. 2023
Date of defense: 26. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86917/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: