Analysis of cross-border mergers realized in the Czech Republic in 2020-2022

Thesis title: Analýza přeshraničních fúzí realizovaných v ČR v letech 2020 až 2022
Author: Slavíčková, Dominika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Skálová, Jana
Opponents: Pospíšil, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou přeshraničních fúzí s prvkem české společnosti v roli nástupnické i zanikající společnosti. Je standardně rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části detailně popisuje průběh přeshraniční fúze a povinné náležitosti pro její realizaci. Pozornost je věnována legislativnímu vymezení, účetním aspektům i vybraným daňovým dopadům. V praktické části je provedena analýza dat získaných z obchodního věstníků, obchodního rejstříku a veřejných projektů fúzí. Nejprve je analýza zaměřena na období 2020–2022, a poté je rozšířena o data od roku 2010. Cílem práce je identifikovat trendy přeshraničních fúzí s prvkem české společnosti.
Keywords: Přeshraniční fúze; fúze ; projekt fúze; zákon o přeměnách; občanský zákoník; nástupnická společnost; zanikající společnost
Thesis title: Analysis of cross-border mergers realized in the Czech Republic in 2020-2022
Author: Slavíčková, Dominika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Skálová, Jana
Opponents: Pospíšil, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of cross-border mergers with an element of the Czech company in the role of both, the acquiring and the ceasing company. The thesis is divided into two parts which are theoretical part and practical part. In the theoretical part, the thesis describes in detail the course of a cross-border merger and the mandatory requirements for its implementation. The theoretical part further focuses on the legislative definition, accounting aspects and selected tax implications. The practical part is dedicated to an analysis of data obtained from projects of mergers, that were put into the commercial register in the period of 2020-2022. First, the analysis is focused on the period 2020–2022, and then it is expanded with data from 2010. Conclusion summarizes all the results and evaluates trends of cross-border mergers in the respective period.
Keywords: Cross-border merger; merger; project of merger; acquiring company; ceasing company

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 3. 2023
Date of submission: 31. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84322/podrobnosti

Files for download

    Last update: