Development of non-life insurance in the Czech insurance market

Thesis title: Vývoj neživotního pojištění na českém pojistném trhu
Author: Kotyzová, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Volf, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem neživotního pojištění na českém pojistném trhu. V úvodu je zaměřena na přehled a analýzu jednotlivých druhů neživotního pojištění a popisuje jeho produkty. Věnuje se dále faktorům, které ho ovlivňují i ukazatelům jeho úrovně. Vývoj neživotního pojištění v období od roku 2000 do 1. čtvrtletí 2023 je analyzován v určitých ukazatelích i faktorech a je zde také část zabývající se trendy neživotního pojištění. V práci je také věnována pozornost klíčovým oblastem pojistných podmínek vybraných pojišťoven a také je zde ukázán v příkladech možný postup při výběru optimálního pojistného produktu klientem, specificky u havarijního pojištění a pojištění domácnosti. U těchto pojištění jsou nastíněny změny ohledně jejich vývoje s výhledem do budoucnosti.
Keywords: pojistný trh; předepsané pojistné; havarijní pojištění; pojištění domácnosti; neživotní pojištění; pojišťovna
Thesis title: Development of non-life insurance in the Czech insurance market
Author: Kotyzová, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Volf, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of non-life insurance in the Czech insurance market. The introduction is focused on an overview and analysis of individual types of non-life insurance and describes their products. Further, it examines the influencing factors and indicators of its level. The development of non-life insurance from 2000 to the 1st quarter of 2023 is analyzed regarding specific indicators and factors, and there is also a section discussing trends in non-life insurance. The thesis also deals with key areas of insurance conditions of selected insurers and provides examples of the possible procedure in selecting the optimal insurance product by the client, specifically in case of accident insurance and household insurance. For these types of insurance changes regarding the development are outlined together with their possible future development.
Keywords: household insurance; Non-life insurance; insurance company; premium; insurance market; accident insurance

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 3. 2023
Date of submission: 1. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84095/podrobnosti

Files for download

    Last update: