Electromobility in Třeboň and its introduction possibilities

Thesis title: Elektromobilita v Třeboni a její možnosti zavedení
Author: Dvořák, Miroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Pouzar, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je vypracovat možnost efektivního zavedení elektromobility se zaměřením na finanční pobídky, rozvoj nabíjecí infrastruktury a integraci s obecným územním plánováním. Metoda zahrnuje analýzu problému a cíle města s ohledem na potřeby obyvatelstva, turistů a spolupráci s firmami. Práce navrhuje konkrétní kroky na podporu elektromobility včetně posílení identity města. Výsledek práce ukazuje implementaci jedné z efektivních variant řešení, která zdůrazňuje význam flexibilního plánování a adaptace technologického rozvoje a strategií v souladu s potřebami obyvatelstva.
Keywords: elektromobilita; městský rozvoj; nabíjecí infrastruktura; udržitelná mobilita
Thesis title: Electromobility in Třeboň and its introduction possibilities
Author: Dvořák, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Pouzar, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this work is to work out the possibility of effective introduction of electromobility with a focus on financial incentives, development of charging infrastructure and integration with general spatial planning. The methods include an analysis of the problem and goals of the city regarding the needs of the population, tourists and cooperation with companies. The thesis proposes specific steps to support electromobility, including strengthening the city's identity. The result of the work shows the implementation of one of the effective variants of the solution, which emphasizes the importance of flexible planning and adaptation of technological development and strategies in accordance with the needs of the population.
Keywords: sustainable mobility; urban development; charging infrastructure; electromobility

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 5. 2023
Date of submission: 4. 1. 2024
Date of defense: 23. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85893/podrobnosti

Files for download

    Last update: