The Impact of Cryptocurrency on Investment Portfolio

Thesis title: Vliv kryptoměny na chování portfolia
Author: Sotnikava, Maryia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Tisová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením významu Bitcoinu, tradičních aktiv a zlata v investičním portfoliu s využitím teorie portfolia. První část práce se zaměřuje na Markowitzovu moderní teorii portfolia a model oceňování kapitálových aktiv, zahrnuje metody měření výnosové míry a rizika. Druhá část je věnována teoretickému vymezení kryptoměn včetně jejich historického vývoje. V praktické části práce byly sestaveny množiny portfolií obsahující akcie, dluhopisy, zlato a Bitcoin, a následně byly porovnány jejich efektivní hranice. Výsledky analýzy naznačují, že přidání Bitcoinu do portfolia zvyšuje efektivitu celého portfolia. Portfolio s Bitcoinem poskytuje vyšší výnosy při stejné míře rizika ve srovnání s portfoliem obsahujícím pouze tradiční aktiva a zlato.
Keywords: Markowitzova teorie portfolia; moderní teorie portfolia; CAPM; efektivní hranice; kryptoměny; Bitcoin
Thesis title: The Impact of Cryptocurrency on Investment Portfolio
Author: Sotnikava, Maryia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Tisová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the significance of Bitcoin, traditional assets and commodities in an investment portfolio using the portfolio theory. The first part of this thesis focuses on Markowitz's modern portfolio theory and the capital asset pricing model, including methods for measuring expected returns and risks. The second part focuses on cryptocurrencies, including their historical development. In the practical part, portfolios composed of stocks, bonds, gold and Bitcoin were constructed, and their efficient frontiers were compared. The analysis indicates that adding Bitcoin to a portfolio enhances the overall portfolio efficiency. A portfolio with Bitcoin can provide higher returns at the same level of risk compared to a portfolio containing only traditional assets and gold.
Keywords: Markowitz portfolio theory; efficient frontier; cryptocurrencies; Bitcoin; CAPM; modern portfolio theory

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 4. 2023
Date of submission: 11. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80609/podrobnosti

Files for download

    Last update: