Vliv kryptoměny na chování portfolia

Název práce: Vliv kryptoměny na chování portfolia
Autor(ka) práce: Sotnikava, Maryia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením významu Bitcoinu, tradičních aktiv a zlata v investičním portfoliu s využitím teorie portfolia. První část práce se zaměřuje na Markowitzovu moderní teorii portfolia a model oceňování kapitálových aktiv, zahrnuje metody měření výnosové míry a rizika. Druhá část je věnována teoretickému vymezení kryptoměn včetně jejich historického vývoje. V praktické části práce byly sestaveny množiny portfolií obsahující akcie, dluhopisy, zlato a Bitcoin, a následně byly porovnány jejich efektivní hranice. Výsledky analýzy naznačují, že přidání Bitcoinu do portfolia zvyšuje efektivitu celého portfolia. Portfolio s Bitcoinem poskytuje vyšší výnosy při stejné míře rizika ve srovnání s portfoliem obsahujícím pouze tradiční aktiva a zlato.
Klíčová slova: Markowitzova teorie portfolia; moderní teorie portfolia; CAPM; efektivní hranice; kryptoměny; Bitcoin
Název práce: The Impact of Cryptocurrency on Investment Portfolio
Autor(ka) práce: Sotnikava, Maryia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Tisová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the significance of Bitcoin, traditional assets and commodities in an investment portfolio using the portfolio theory. The first part of this thesis focuses on Markowitz's modern portfolio theory and the capital asset pricing model, including methods for measuring expected returns and risks. The second part focuses on cryptocurrencies, including their historical development. In the practical part, portfolios composed of stocks, bonds, gold and Bitcoin were constructed, and their efficient frontiers were compared. The analysis indicates that adding Bitcoin to a portfolio enhances the overall portfolio efficiency. A portfolio with Bitcoin can provide higher returns at the same level of risk compared to a portfolio containing only traditional assets and gold.
Klíčová slova: Markowitz portfolio theory; efficient frontier; cryptocurrencies; Bitcoin; CAPM; modern portfolio theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2023
Datum podání práce: 11. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80609/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: