Valuation of Options Using Monte Carlo Methods

Thesis title: Oceňování opcí metodami Monte Carlo
Author: Beznosková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Babušík, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komplexní komparativní analýzou metod Monte Carlo aplikovaných na evropské, americké a asijské opce. S využitím programovacího jazyka Python posuzuje přesnost každé metody prostřednictvím rozsáhlých simulací. Porovnáním výsledků poukazuje na rozdíly v oceňování odlišných typů opcí s použitím širokého rozsahu hodnot parametrů a případně je srovnává s tradičními výpočetními modely. Práce navíc slouží jako praktický průvodce poskytující nástroje potřebné k provádění vlastních simulací oceňování.
Keywords: oceňování opcí; Longstaff-Schwartz; Least-Squares Monte Carlo; Quasi-Monte Carlo; simulace v Pythonu; americké opce; evropské opce; Monte Carlo; asijské opce; protikladné proměnné; techniky snižování rozptylu; kontrolní proměnné
Thesis title: Valuation of Options Using Monte Carlo Methods
Author: Beznosková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Babušík, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on a comprehensive comparative analysis of Monte Carlo methods applied to European, American and Asian options. Using the Python programming language, it evaluates the accuracy of each method through extensive simulations. By comparing the results, it highlights the differences in the valuation of different types of options using a wide range of parameter values and, where appropriate, compares the results with traditional computational models. In addition, the paper serves as a practical guide providing the tools needed to perform your own valuation simulations.
Keywords: Monte Carlo; antithetic variates; option pricing; control variates; Least-Squares Monte Carlo; Python simulations; European options; American options; Asian options; Longstaff-Schwartz; Quasi-Monte Carlo; variance reduction techniques

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 8. 2022
Date of submission: 11. 1. 2024
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81233/podrobnosti

Files for download

    Last update: