Termíny

4. 11. 2017 - 4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Jednorázová hesla

Autor
Autor VŠKP: Nápověda Škarda, Filip
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra informačních technologií [cs]
Department of Information Technologies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Jednorázová hesla [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda One Time Passwords [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
TOTP; HOTP; OTP; two-factor authentication; One-Time Password [en]
TOTP; HOTP; dvoufaktorová autentizace; OTP; Jednorázová hesla [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
This Bachelor thesis describes the one-time passwords and their various implementation possibilities. The one-time passwords are passwords, which are valid only for one login or transaction. In contrast to regular passwords, one-time passwords are immune against reply attacks, which means that if a possible attacker eavedroppes the used password, he cannot exploit it, because it is not valid anymore. The theoretical section of the thesis explains the reasons for using one-time passwords and demonstrates some particular OTP systems. The practical section shows two different examples of using open-source OTP systems. The first one describes the use of OTPasswd for authentication to a server over SSH, the other one uses MultiOTP PHP class for authentication to a web application. [en]
Bakalářská práce pojednává o jednorázových heslech a různých možnostech jejich implementace. Jednorázová hesla jsou hesla, které jsou platná pouze pro jedno přihlášení nebo transakci. Na rozdíl od klasických hesel jsou odolná proti opakovaným útokům. To znamená, že když potenciální vetřelec odposlechne heslo, které bylo použito k přihlášení nebo transakci, není schopen je zneužít, protože již není platné. V teoretické části práce jsou uvedeny důvody k použití jednorázových hesel a jsou vysvětleny různé způsoby jejich tvorby a distribuce k uživateli, zároveň jsou popsány některé konkrétní systémy. V praktické části je ukázáno využití open-source systémů jednorázových hesel na dvou různých příkladech. V prvním z nich je popsáno použití systému OTPasswd pro autentizaci k serveru přes SSH, druhý příklad využívá PHP třídu MultiOTP pro autentizaci k webové aplikaci. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pavlíček, Luboš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Palovský, Radomír
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:11.01.2011
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 22.06.2011
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce29774_xskaf03.pdf [ 2,50 MB ]
Oponentura19828_palovsky.pdf [ 34,91 kB ]
Hodnocení vedoucího29774_pavlicek.pdf [ 159,74 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/29774/podrobnosti