Banalita zla a holocaust

Název práce: Banalita zla a holocaust
Autor(ka) práce: Prášilová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soběhart, Radek
Oponenti práce: Stellner, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Banalita zla a holocaust" se zabývá fenoménem banálního zla v souvislosti s nacistickým Holocaustem. První část práce je zaměřena teoreticky, druhá část využívá Holocaust k aplikaci dříve uvedené teorie a podání konkrétních příkladů. Práce odpovídá na následující otázky: "Existuje banální zlo i v dnešní době?", "Byl holocaust jedinečnou událostí?", "Kdo se může stát vrahem?". Autorka došla k závěru, že banální zlo existuje i dnes a stanovila podmínky jeho existence, stejně jako podmínky prevence. Dále doložila opakovatelnost a tedy nejedinečnost holocaustu a analyzovala, že vrahem se může stát kdokoliv a není třeba, aby se tento jedinec osobně podílel na zabití. Přínosem je ucelený pohled na teorii banálního zla doplněný o analýzu Holocaustu z hlediska této teorie a také nové pojetí Holocaustu a jeho pachatelů jakožto racionálně jednajících jedinců.
Klíčová slova: holocaust; banalita zla; byrokracie
Název práce: Banality of Evil and the Holocaust
Autor(ka) práce: Prášilová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Soběhart, Radek
Oponenti práce: Stellner, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Banality of Evil and the Holocaust" deals with the phenomenon of banal evil in the context of the Nazi Holocaust. The first part of the paper refers to the theoretical aspects of this phenomenon; the second part applies this theory to the occurrence of the Holocaust offers concrete examples. The paper aims to offer answers to the following questions: "Does banal evil exist in our world today?", "Was the Holocaust a unique event?", "Who might tend to become a murderer?". The author concludes that banal evil exists at the present time and also states the conditions of its existence and prevention. Furthermore, the author substantiates the repeatability of holocaust and, as a consequence, its non-unique character. The author comes also to the conclusion, that anyone can become a murderer, even if he does not personally commit a killing. The contribution of the thesis is to set up an integral vision on the theory of banal evil, along with a supplementary analysis of the Holocaust from this theoretical perspective. The paper also intends to establish a new conception of the Holocaust, and its perpetrators as rationally acting individuals.
Klíčová slova: banality of evil; bureaucracy; holocaust

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2008
Datum podání práce: 9. 1. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: