Banalita zla a holocaust

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Banalita zla a holocaust
Autor práce:
Prášilová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Soběhart, Radek
Osoba oponující práci:
Stellner, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce "Banalita zla a holocaust" se zabývá fenoménem banálního zla v souvislosti s nacistickým Holocaustem. První část práce je zaměřena teoreticky, druhá část využívá Holocaust k aplikaci dříve uvedené teorie a podání konkrétních příkladů. Práce odpovídá na následující otázky: "Existuje banální zlo i v dnešní době?", "Byl holocaust jedinečnou událostí?", "Kdo se může stát vrahem?". Autorka došla k závěru, že banální zlo existuje i dnes a stanovila podmínky jeho existence, stejně jako podmínky prevence. Dále doložila opakovatelnost a tedy nejedinečnost holocaustu a analyzovala, že vrahem se může stát kdokoliv a není třeba, aby se tento jedinec osobně podílel na zabití. Přínosem je ucelený pohled na teorii banálního zla doplněný o analýzu Holocaustu z hlediska této teorie a také nové pojetí Holocaustu a jeho pachatelů jakožto racionálně jednajících jedinců.
Klíčová slova:
holocaust; banalita zla; byrokracie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2008
Datum podání práce:
9. 1. 2009
Datum obhajoby:
10.02.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16060_xprap08.pdf [506,93 kB]
Oponentura:
9703_stellner.doc [123,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
16060_sobehart.doc [117,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16060/podrobnosti