Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza rozdílů mezi jazyky Java a C#

Autor práce: Hartman, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci: Suchan, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozdílů mezi jazyky Java a C#
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat rozdíly mezi dvěma programovacími jazyky. Konkrétně se jedná o jazyky C# od společnosti Microsoft Corporation a Java, dříve od společnosti Sun Microsystems, nyní vyvíjený společností Oracle Corporation. Bakalářská práce analy-zuje jejich koncepce, podrobně rozebírá přístupy obou jazyků k definici generických dato-vých typů, rozdíly v definování datových typů a datových členů, porovnává operátory a srovnává možnosti sady funkcí LINQ jazyka C# a Streams API jazyka Java na stejných příkladech. Všechny rozdíly jsou demonstrovány na příkladech, jejichž většina je součástí programu, přiloženému k této práci.
Klíčová slova: C#; genericita; Java

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozdílů mezi jazyky Java a C#
Překlad názvu: Analysis of differences between languages Java and C#
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Main topic of this thesis is to describe differences between two programming languages. It is specifically about programming language C# developed by Microsoft Corporation and programming language Java, created by Sun Microsystems, developed in these times by Oracle Corporation. Bachelors thesis analyses their conceptions, their approach to defini-tion of generic date types, differences in date types and date members, operators and com-pares possibilities of C# LINQ set of features with Java Streams API with the same examples. All differences are demonstrated by samples, most of them are part of the pro-ject, attached to this thesis.
Klíčová slova: Java; C#; genericity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 17.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55851_xharo03.pdf [1,25 MB]
Veřejná příloha13462_xharo03.zip [1,61 MB]
Oponentura46351_Suchan.pdf [144,02 kB]
Hodnocení vedoucího55851_pecinovr.pdf [184,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55851/podrobnosti