Trade Marketing v mezinárodní farmaceutické společnosti Novartis

Název práce: Trade Marketing v mezinárodní farmaceutické společnosti Novartis
Autor(ka) práce: Balcarová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikeš, Jiří
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je přiblížit studentům pojem Trade Marketing a objasnit jeho velmi důležitou úlohu pro podnik. Trade Marketing je představen na základě příkladů aktivit z praxe farmaceutické společnosti Novartis. Praktické příklady jsou doplněny o analýzu jejich úspěšnosti a návrhy na zlepšení do budoucna. Práce se dále zabývá specifiky farmaceutického průmyslu (legislativa, etika), vysvětluje pojmy související s Trade Marketingem (Category Management, Merchandising)a představuje firmu Novartis a její produkty.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2006
Datum podání práce: 3. 12. 2006
Datum obhajoby: 1. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: