Budování věrnosti zákazníků

Název práce: Budování věrnosti zákazníků
Autor(ka) práce: Malachová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o významu věrného zákazníka pro firmu. Zabývá se faktory, které ovlivňují věrnost zákazníka, a problematikou získání a udržení si stálého zákazníka. Praktická část práce obsahuje výzkum týkající se vnitrostátní autobusové dopravy STUDENT AGENCY, s. r. o., který analyzuje věrnost jejich zákazníků a přináší návrhy na zlepšení strategie při získávání stálých klientů.
Klíčová slova: STUDENT AGENCY, s. r. o.; zákazník; věrnost
Název práce: The creation of a loyal customer
Autor(ka) práce: Malachová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The paper deals a meaning of a loyal customer concerning a firm. It is focused on the factors, which affect a loyalty of customer and on the difference between winning and keeping a loyal customer. The practical part contains the analysis relating domestic bus service STUDENT AGENCY, s. r. o.
Klíčová slova: customer; loyalty; STUDENT AGENCY, s. r. o.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2008
Datum podání práce: 10. 1. 2009
Datum obhajoby: 19. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: