Analýza kulturního prostředí vybrané země z hlediska marketingu

Název práce: Analýza kulturního prostředí vybrané země z hlediska marketingu
Autor(ka) práce: Svoboda, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Mottlová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem mé diplomové práce bylo shodnocení vývoje kulturní prostředí mezi nejmladší generací v Číně. Srovnání tradičních hodnot se změnami, které se odehrávají ve společnosti v současnosti a přibližují je tak podobě ve vyspělých státech. Důraz je kladen možnost oslovit mladou čínskou generaci pomocí médií, především televizního vysílání a internetu a ovlivnit tak jejich nákupní chování.
Klíčová slova: životní styl; tradice; komunikace; mládež; kultura; Čína
Název práce: Analysis of culture enviroment in chosen country from the marketing viewpoint
Autor(ka) práce: Svoboda, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Mottlová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2006
Datum podání práce: 16. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: