Kupní rozhodovací proces spotřebitele na trhu jízdních kol

Název práce: Kupní rozhodovací proces spotřebitele na trhu jízdních kol
Autor(ka) práce: Mrázková, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje kupní rozhodovací proces spotřebitele na trhu jízdních kol ve všech jeho fázích. Postihuje nejdůležitější související aspekty, které tento proces jakýmkoli způsobem ovlivňují a tím působí na konečné rozhodnutí spotřebitele. Součástí této práce je i vlastní marketingový výzkum umožňující již velmi konkrétní pohled, díky kterému bylo možné uvést i některá marketingová doporučení prodejcům a výrobcům jízdních kol.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2006
Datum podání práce: 17. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4268/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: