Firemní filantropie. Aplikace Cause Related Marketing ve vybrané společnosti

Název práce: Firemní filantropie. Aplikace Cause Related Marketing ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Karotchanka, Tatsiana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na aplikace Cause Related Marketing v italské cestovní kanceláře.
Klíčová slova: Marketing; Cause Related Marketing; Firemní filantropie
Název práce: Business Filantropy. Cause Related Marketing
Autor(ka) práce: Karotchanka, Tatsiana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cause Related Marketing
Klíčová slova: Marketing; Filantropy; Cause Related marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 27. 5. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16994/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: