Vliv firemní kultury na personální práci

Název práce: Vliv firemní kultury na personální práci
Autor(ka) práce: Kohoutová, Květa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Zíková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat firemní kulturu ve společnosti OLHO - Technik Czech s.r.o.. Analýzuje vliv firemní kultury na personální činnost ve společnosti. Na základě dotazníkového šetření určit znalost prvků a zásad tvořících zkoumanou firemní kulturu.
Klíčová slova: hodnota; vnitropodniková komunikace; firemní kultura
Název práce: Influence of corporate culture on personal activities in the company OLHO
Autor(ka) práce: Kohoutová, Květa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Zíková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to describe and analyse the corporate culture in the company OLHO - Technik Czech ltd. It analyses the influence of the corporate culture on personal activities in the company. Based on interviews, it strives for determination of the elements and principles that constitute the examined corporate culture.
Klíčová slova: communication; value; corporate culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2008
Datum podání práce: 29. 5. 2009
Datum obhajoby: 4. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16839/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: