Odměňování a poskytování benefitů ve společnosti Pfizer, spol. s r.o

Název práce: Odměňování a poskytování benefitů ve společnosti Pfizer, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Mocová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Hladíková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současné době musejí firmy uvažovat zejména vliv rostoucích mzdových nákladů poboček na jejich výkonnost, potřebu motivovat zaměstnance celosvětově a ne jen hlavní představitele společnosti, v souvislosti s nárůstem počtu vysílaných zaměstnanců také utvoření jednotné politiky odměňování expatriantů, outsourcing administrativy spojené s odměňováním expatriantů a vliv národní a firemní kultury na systém odměňování a benefitů. Jak jsem uvedla již výše, většina lokálních zaměstnanců je odměňována dle místních standardů. U mezinárodních zaměstnanců je potom odměňování ovlivněno těmito faktory:
Klíčová slova: mzdy; řízení lidských zdrojů; personalistika; mezinárodní společnosti; benefity; odměňování
Název práce: Remuneration and employee benefits in Pfizer, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Mocová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Hladíková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2006
Datum podání práce: 19. 12. 2006
Datum obhajoby: 1. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: