Marketingová strategie Renaultu: výzvy střednědobého plánu

Název práce: Marketingová strategie Renaultu: výzvy střednědobého plánu
Autor(ka) práce: Michaud, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kostková, Hana
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce ?Marketingová strategie Renaultu: výzvy střednědobého plánu? si klade za cíl analyzovat marketingovou strategii společnosti Renault. Práce nejdříve popisuje společnost Renault jako takovou. Zaměřuje se na historii společnosti, firemní strategii a aktuální střednědobé cíle. Následující část popisuje přístup firmy Renault k výzkumu trhu. Zde je popsán jak kontinuální, tak jednorázový výzkum. Poté práce detailně rozebírá segmentaci, targeting a positioning. Všechny tři strategické marketingové přístupy jsou analyzovány teoreticky i prakticky, tedy z pohledu firmy Renault.
Klíčová slova: marketingová strategie; positioning; targeting; segmentace; Renault; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2006
Datum podání práce: 5. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3158/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: