Marketing v současné finanční krizi

Název práce: Marketing in current financial crisis
Autor(ka) práce: Mariánek, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper is describing the effects of recessions and current financial crisis on companies and their marketing. The topic covers the history of marketing throughout the world biggest recessions and describes the current marketing efforts of Czech companies under the current financial crisis. A strategical analysis with the impacts of crisis on long-term strategy planning is provided at the end of the paper.
Klíčová slova: Strategical analysis; Financial crisis; Marketing in recession
Název práce: Marketing v současné finanční krizi
Autor(ka) práce: Mariánek, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Cook, Gina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá důsledky současné finanční krize a recesí všeobecně na podniky a jejich marketing. Obsah práce odkrývá historii marketingu v největších světových recesích a popisuje také současnou finanční krizi a marketingové počiny českých firem. Na závěr se práce zabývá dopady finanční krize na strategické plány firem.
Klíčová slova: Strategická analýza; Finanční krize; Marketing v recesi

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Rektorát
Katedra: Oddělení zahraničních styků

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 18. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: