Role finančních derivátů a strukturovaných produktů v subprime krizi 2007

Název práce: Role of Financial Derivatives and Structured Products in the 2007 Subprime crisis
Autor(ka) práce: Hranaiová, Beáta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Witzany, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper is addressing the topic of financial crises and focuses mainly on the US 2007 subprime mortgage crisis. It examines the causes of the current meltdown and provides an introduction to relevant financial derivatives and structured products in the roots of the crisis (CDS, CDO, MBS, RMBS). The paper describes the period before and during the meltdown, focusing on the instruments' and securitization weaknesses, including their rating assessment and inadequate regulation and impact on reducing the capital cushion in the economy. It also suggests possible solutions to the current financial system shortcomings with the main focus on proper regulation.
Klíčová slova: mortgage-backed security; financial crisis; financial derivatives; credit default swap; collaterized debt obligation; subprime mortgages
Název práce: Role finančních derivátů a strukturovaných produktů v subprime krizi 2007
Autor(ka) práce: Hranaiová, Beáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Witzany, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce adresuje tematiku finančních krizí a zaměřuje se hlavně na aktuální krizi amerického hypotečního trhu. Zkoumá její příčiny a poskytuje čtenářům úvod do problematiky relevantních finančních derivátů a strukturovaných produktů, které byly jednou z příčin vzniku a rozšíření krize (CDS, CDO, MBS, RMBS). Práce popisuje období před a počas krize, a koncentruje se na nedostatky těchto instrumentů a sekuritizace, včetně jejich ratingů, neadekvátní regulace, a vlyvu na snížení kapitálových rezerv v ekonomice. Rovněž navrhuje řešení nedostatků současného finančního systému, přičem hlavní pozornost je věnována správné regulaci.
Klíčová slova: subprime hypotéky; finanční krize; mortgage-backed security; collaterized debt obligation; finanční deriváty; credit default swap

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 22. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19609/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: