Rozbor prvků marketingového mixu (produkt a cena)

Název práce: Rozbor prvků marketingového mixu (produkt a cena)
Autor(ka) práce: Heralová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kozlová, Taťána
Oponenti práce: Novotný, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit marketingové nástroje ve firmě Medin a.s., Nové Město na Moravě se zaměřením na produkt a cenu, jejich současný stav a vývoj do budoucna .
Klíčová slova: marketingový mix; tvorba ceny; Instrumentária
Název práce: Analysis of Marketing Mix Elements (product, price)
Autor(ka) práce: Heralová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kozlová, Taťána
Oponenti práce: Novotný, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate Marketing Tools in the company Medin inc., Nové Město na Moravě. Most attention is paid to a product and its price, their present state of affairs and the development to the future.
Klíčová slova: creation of price; Marketing Tools; Instrumentarium

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2009
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 10. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19382/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: