Míra identifikace zaměstnanců vybrané organizace ve vztahu ke kvalitě konkrétních složek organizační kultury

Název práce: The rate of identification of employees selected organizations in relation to the quality of specific components of organizational culture
Autor(ka) práce: Zelená, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this work is to determine how the quality of selected elements of organizational culture helps to identify employees with the organization. The results obtained will be treated as a basis for deciding on any measures in the areas of organizational culture in relation to the workers.
Klíčová slova: team; organizational culture; motivation; comunication
Název práce: Míra identifikace zaměstnanců vybrané organizace ve vztahu ke kvalitě konkrétních složek organizační kultury
Autor(ka) práce: Zelená, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit nakolik kvalita vybraných prvků organizační kultury přispívá k identifikaci zaměstnanců s organizací. Získané výsledky budou zpracovány jako podklad pro rozhodování o případných opatřeních v oblasti organizační kultury ve vztahu k pracovníkům.
Klíčová slova: tým a týmová spolupráce; motivace; komunikace; organizační kultura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2009
Datum podání práce: 10. 4. 2009
Datum obhajoby: 26. 5. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18809/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: