Functions of Traditional and New Media in the Push towards Impact- based Advertising

Název práce: The Functions of Traditional and New Media In the Push Towards Impact- Based Advertising
Autor(ka) práce: Kaston, Josh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The study covers both new and traditional media channels in relation to impact based advertising. It creates a new eight factors model that attempts to highlight the stregths and weaknesses of ten different media types. The study also focuses on the current and future trends of marketing.
Klíčová slova: media; marketing; advertising; marketing communication
Název práce: Functions of Traditional and New Media in the Push towards Impact- based Advertising
Autor(ka) práce: Kaston, Josh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce pokrývá jak nová tak tradiční média v souvislosti s impact- based reklamou. V práci je vytvořen nový model 8 faktorů, jehož smyslem je vystihnout silné a slabé stránky deseti různých médií. Diplomová práce se také zabývá novými a budoucími trendy v marketingu.
Klíčová slova: média; reklama; marketing; marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 24. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: