Financni analyza podniku MADETA, a.s

Název práce: Financni analyza podniku MADETA, a.s
Autor(ka) práce: John, Vladimír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Klečka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit finanční stabilitu podniku v letech 2003 až 2007. Období, kdy firma procházela řadou dynamických změn. Vstup ČR do EU. Plánovaná fůze v roce 2006. Práce je rozdělena do dvou částí. V první částí je popsám metodologický aparát. V druhé části je tento aparát aplikován na v praxi.
Klíčová slova: Finanční analýza; Fůze; Vstup ČR do EU
Název práce: Financial analysis of firm Madeta a.s
Autor(ka) práce: John, Vladimír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Klečka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to assess the financial stability of the company from 2003 to 2007. Period, when the company passes through a series of dynamic changes. Entry to the EU. The planned mergers in 2006. The work is divided into two parts. Methodological apparatus is described in the first part. In the second part this apparatus is applied to in practice.
Klíčová slova: Merger; Financial analysis; Entry to the EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2009
Datum podání práce: 7. 5. 2009
Datum obhajoby: 18. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19706/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: