Public Relations v oblasti informačních technologií, PR B2B a B2C

Název práce: Public Relations v oblasti informačních technologií, PR B2B a B2C
Autor(ka) práce: Čerešňáková, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Čejková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá oblastí Public Relations, nejdříve obecně, následně je specializována na PR v oblasti informačních technologiích. Praktická část je věnována průzkumu úrovně a kvality PR v nejrůznějších společnostech působících na českém trhu spadajících do IT, jak ze segmentu B2B, tak B2C. V závěru je zhodnocena tato úroveň, kvalita, jednotlivé činnosti a rozdíl mezi IT společnostmi B2B a B2C, tak jako mezi společnostmi ryze českými a těmi se zahraničním kapitálem.
Klíčová slova: B2C; B2B; PR; public relations; IT
Název práce: Public Relations focused on IT, segments B2B and B2C
Autor(ka) práce: Čerešňáková, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Čejková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on Public Relations, as a part of marketing activities. First part is general, only about PR, next part is already focused only on this problematics in IT. Part of this work is research, where the different level and quality of PR activities is compared, not only between czech and foreign companies, but also between companies from B2B and B2C segments.
Klíčová slova: PR; IT; public relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2008
Datum podání práce: 10. 3. 2009
Datum obhajoby: 28. 5. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: