Firemní filantropie jako nezbytná součást firemní strategie

Název práce: Firemní filantropie jako nezbytná součást firemní strategie
Autor(ka) práce: Maňáková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Obadalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá firemní filantropií jako nezbytnou součástí firemní strategie. Teoretická část definuje firemní filantropii, její jednotlivé nástroje a charakterizuje ji jako součást CSR. Praktická část zobrazuje propracovanou stratgii firemní filantropie na 3 firmách - T-Mobile Czech Republic, a.s., Johnson&Johnson, s.r.o. a Československá obchodní banka a.s. a stejně tak zkoumá postoj veřejnosti k této problematice.
Klíčová slova: CSR; Společenská odpovědnost firmy; firemní dárcovství; firemní filantropie
Název práce: Corporate philanthropy as an essential part of corporate strategy
Autor(ka) práce: Maňáková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Obadalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with corporate philanthropy as an essential part of corporate strategy. Theoretical part of the thesis defines corporate philanthropy, its instruments and describes it as a part of CSR. Practical part of the thesis shows sophisticated strategy of corporate philanthropy on example of 3 companies - T-Mobile Czech Republic, a.s., Johnson&Johnson, s.r.o. and Československá obchodní banka a.s. It also provides study of public attitude towards this issue.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility; CSR; Corporate philanthrophy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 6. 2009
Datum obhajoby: 9. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16480/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: