Regulace reklamy

Název práce: Regulace reklamy
Autor(ka) práce: Krásová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Mottlová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podává přehled o právní a etické regulaci reklamy v České republice a rovněž seznamuje s výsledky výzkumu "Postoje české veřejnosti k reklamě". Právní úprava je rozdělena na část veřejnoprávní a soukromoprávní, přičemž v rámci každé části seznamuje s nejdůležitějšími právními předpisy regulujícími obsah reklamního sdělení. V rámci etické regulace práce seznamuje s činností Rady pro reklamu a především s projednáváním stížností.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2006
Datum podání práce: 6. 6. 2006
Datum obhajoby: 19. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: