Turecko jako kandidát na vstup do EU (se zvláštním zřetelem na plnění kodaňských kriterií v politické oblasti)

Název práce: Turecko jako kandidát na vstup do EU (se zvláštním zřetelem na plnění kodaňských kriterií v politické oblasti)
Autor(ka) práce: Jelínková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje Tureckou republiku z hlediska jejího možného členství v Evropské unii. V první části se objektivně zaměřuje na výhody a nevýhody, které vyplývají z tohoto členství. Další část pak detailně shrnuje stav plnění politického kritéria z Kodaňských kritérií. Je zde brán zřetel na stav demokracie v zemi, na dodržování lidských práv a práv menšin. Zmíněn je také dlouhotrvající spor o rozdělený Kypr na řeckou a tureckou část.
Klíčová slova: politické kritérium; práva menšin; lidská práva; demokracie; spor o Kypr
Název práce: Turkey as a candidate for membership of EU (with special regard on fulfilment of the Copenhagen criteria in political domain)
Autor(ka) práce: Jelínková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses the Turkish Republic with a view to its possible membership in European Union. The first section focuses on advantages and disadvantages resulting from this membership. Next section summarizes the degree of fulfilment of the political criteria of the Copenhagen criteria. The chapter is focusing principally on the level of democracy, complying with the human right and the rights of minorities. The dispute about splitted Cyprus is also mentioned.
Klíčová slova: rights of minorities; human rights; political criteria; democracy; dispute about Cyprus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 9. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15330/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: