Guerrilla marketing

Název práce: Guerrilla marketing
Autor(ka) práce: Ptáček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Šír, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje hlavní principy a myšlenky guerrilla marketingu, jeho různé styly a odnože a rozdíly oproti marketingu tradičnímu. Důraz je kladen na rozdílnost přístupu a stylu myšlení. Součástí jsou i aplikace jednotlivých myšlenek nebo nástrojů guerrilla marketingu na reálné nebo hypotetické situace, doplněné rozborem případových studií.
Klíčová slova: viral marketing; buzz marketing; undercover marketing; guerrilla marketing; marketing
Název práce: Guerrilla marketing
Autor(ka) práce: Ptáček, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Šír, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 12. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5460/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: