Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Název práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG
Autor(ka) práce: Doležalová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Matoušek, Otta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část diplomové práce zahrnuje charakteristiku mezinárodního marketingu a vybraných strategických přístupů k mezinárodnímu podnikání, identifikaci specifických vlastností trhu průmyslových výrobků a jejich aplikaci při segmentaci tohoto trhu a užití marketingových nástrojů. Obsahem praktické části diplomové práce je analýza mezinárodní marketingové strategie společnosti S&T AG, která je předním dodavatelem IT řešení a služeb ve střední a východní Evropě. Praktická část zahrnuje také podrobný popis procesu vlastního marketingového výzkumu, který se týkal kompetenčních center S&T, a doporučení pro management.
Klíčová slova: relationship marketing; segmentace trhu průmyslových výrobků; specifika B2B trhu; marketingový výzkum; strategický marketingový proces; Mezinárodní marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5068/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: