Praktické využití vizuální komunikace firem a grafický manuál

Název práce: Praktické využití vizuální komunikace firem a grafický manuál
Autor(ka) práce: Jehlička, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Vilímová, Zuzana; Mgr. Vilímová,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vizuální komunikace firem, s důrazem firemní grafický styl a grafický manuál. Úvod metodologické části je zaměřen na smysl, využití a možnosti vizuální komunikace. Dále je rozebírána otázka standardů firemního stylu a základních stavebních kamenů vizuální komunikace firemní image, firemní kultury, firemní identity a firemního stylu. Praktická část obsahuje vypracovaný grafický manuál pro fiktivní firmu, jehož součástí je logomanuál s příklady přípustných a nepřípustných variant použití loga, dále obsahuje definici firemních barev, vizitek, hlavičkového papíru a v neposlední řadě i firemní typografii.
Klíčová slova: logotyp; grafický manuál; firemní styl; firemní kultura; firemní identita; Firemní image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3209/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: