Finanční analýza Škoda Auto, a.s

Název práce: Finanční analýza Škoda Auto, a.s
Autor(ka) práce: Klouček, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Metzlová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zhodnocením finanční pozice jedné z největších výrobních společností v ČR. Toto hodnocení je založeno na analýze účetních výkazů, poměrové analýze, bilančních pravidlech, Altmanově a IN indexu, Du-Pontově rozkladu a analýze ukazatele EVA.
Klíčová slova: Du-Pontův rozklad; ukazatel EVA; bilanční pravidla; poměrové ukazatele; Škoda Auto a.s.; finanční analýza
Název práce: Financial analysis of Skoda Auto Inc
Autor(ka) práce: Klouček, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kopalová, Helena
Oponenti práce: Metzlová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2007
Datum podání práce: 30. 3. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4901/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: