Československá politická a ekonomická transformace pohledem teorií institucionální ekonomie

Název práce: Československá politická a ekonomická transformace pohledem teorií institucionální ekonomie
Autor(ka) práce: Kuchař, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Lipka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce konfrontuje východiska politické a ekonomické transformace Československa a České republiky s metodologií a poznatky teorií institucionální ekonomie. Hlavní hypotézou práce je myšlenka, že opatření československé transformace nebyla aplikována s ohledem na vliv společenského zakotvení v rámci kulturních a historických vlivů. V první části je definována metodologie institucionální ekonomie na základě prací Ronalda Coase a Olivera Williamsona. Předmětem druhé části je nástin historicko-politického kontextu československé transformace. Východiska, cíle a prostředky politické a ekonomické transformace a jejich kompatibilitu zkoumáme ve třetí kapitole. V poslední části strukturujeme soubor dat Světové banky, na jehož základě srovnáváme veličiny, které jsou důležitou částí složky endogenních vlivů institucionalizace. Závěr práce zaujímá kritické stanovisko k výsledkům politické a ekonomické transformace v oblasti hospodářské prosperity.
Klíčová slova: Soukromé vlastnictví ; Transakční náklady; Institucionální ekonomie; Transformace; Comparative institutionl analysis; Socialismus
Název práce: Czechoslovak political and economic transformation in view of institutional economics theories
Autor(ka) práce: Kuchař, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Lipka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis looks into the matter of political and economic transformation of Czechoslovakia and Czech Republic through lenses of institutional economics theories. It claims that the transformation measures did not consider the social embeddedness within cultural and historical limitations. The first part of the paper defines the methodology of institutional economics based mainly on Ronald Coase's and Oliver Williamson's work. The following part aims to draw an image of historical and political context of Czechoslovak transformation. The compatibility of conditions, goals and means of the transformation is being considered in the third part. Finally, the work structures and evaluates World Bank's data set that forms an important part of endogenous influences of institutionalisation. The conclusion judges the outcome of political and economical transformation rather critically.
Klíčová slova: Comparative institutionl analysis; Transaction costs; Private property; Socialism; Institutional economics; Transformation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21140/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: