Podpora inovací, výzkumu a vývoje v Evropské unii jako nástroj podpory její konkurenceschopnosti

Název práce: Podpora inovací, výzkumu a vývoje v Evropské unii jako nástroj podpory její konkurenceschopnosti
Autor(ka) práce: Votrubová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je objasnit, z jakého důvodu Evropská unie považuje právě inovace, výzkum a vývoj za prostředek ke zvýšení své konkurenceschopnosti, zmapovat, jakým způsobem je tato oblast podporována, zjistit, zda toto úsilí v současnosti nepolevuje v důsledku celosvětové hospodářské a finanční krize, zhodnotit, jak se vyvíjené úsilí Evropské unie zúročuje v podobě růstu její konkurenceschopnosti, a odhalit, v jakých oblastech se dosud projevují nedostatky a navrhnout, jaké kroky by měla Evropská unie podniknout, aby tyto nedostatky odstranila.
Klíčová slova: konkurencechopnost; Evropská unie; inovace, výzkum a vývoj
Název práce: Support of innovation, research and development in the European Union as the instrument for increasing its competitiveness
Autor(ka) práce: Votrubová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this diploma thesis is to explain why the European Union considers innovation, research and development as the engine for increasing its competitiveness, to find out how this area is supported by the European Union, discover if these efforts persist despite of the economic crisis, evaluate how these effots help to rise its competitiveness, analyze in what areas the failurs persist and propose measures that would help improve European Union's performance.
Klíčová slova: innovation, research and development; competitiveness; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 19. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: