Genderová diskriminace v pracovním procesu a na trhu práce

Název práce: Genderová diskriminace v pracovním procesu a na trhu práce
Autor(ka) práce: Zelová, Dagmar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Tošovský, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá genderovou diskriminací a postavením ženy na trhu práce České republiky. Existuje u nás rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici? Pokud ano, jak velký je tento mzdový rozdíl? Mají ženy a muži rovné příležitostí? Těmito i dalšími otázkami se práce zabývá, ale hlavním cílem je potvrdit nebo vyvrátit existenci diskriminace v pracovním procesu a analyzovat trh práce za rok 2008. Zdrojem informací mi byl dokument "Zaostřeno na ženy a muže 2009", který na svých internetových stránkách poskytuje ČSÚ. Závěr práce obsahuje odpovědi na položené otázky a můj subjektivní názor na tuto problematiku.
Klíčová slova: gender; diskriminace; trh práce; ženy a muži
Název práce: Gender discrimination in the work process and labor market
Autor(ka) práce: Zelová, Dagmar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Tošovský, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis of this study is concerned with gender discrimination and involves position of women in the labor market of the Czech Republic. Exists the pay gap between women and men in the same position? If so, how much is the wage gap? Do have women and men the same opportunities? These and other questions are solved in my work, but the main objective is to confirm or disprove the existence of discrimination in the work process and analyze labor market in 2008. The main source of information was the document "Focus on women and men 2009", which on its website provides a CSO. Conclusion of this work contains answers to the questions and my subjective opinions.
Klíčová slova: discrimination; labor market; gender; women and men

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2010
Datum podání práce: 27. 4. 2010
Datum obhajoby: 24. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24376/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: