Teoretické koncepce a podnikatelské vize ITSM

Název práce: Teoretické koncepce a podnikatelské vize ITSM
Autor(ka) práce: Vlčková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Benešová, Vlasta
Oponenti práce: Žabka, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou řízení IT. Předmětem jsou přístupy uplatňující princip IT Governance a IT Service Managementu. Bez povšimnutí nezůstal ani vliv legislativní stránky. Práce klade důraz na praktickou implementaci IT procesů dle ITIL a především pak na možné problémy spojené s implementací.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2006
Datum podání práce: 12. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: