Operations Acceptance Management

Název práce: Operations Acceptance Management
Autor(ka) práce: Suchá, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Kozderka, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá procesem Operations Acceptance Management, jehož hlavní náplní je řízení Operations Acceptance testů (OAT). V první části se autor zaměřuje na teoretické zakotvení problému v rámci nejlepších praktik ITSM frameworku ITIL. Diskutovány jsou přínosy, problematická místa procesu i možnosti jeho automatizace. Druhá část práce obsahuje případovou studii z DHL IT Services (Prague), kde bylo zavedeno řešení optimalizace celkového workflow procesu pomocí jednoduchých webových aplikací a na jehož vzniku se autor této práce osobně podílel.
Klíčová slova: Operations Acceptance; optimalizace workflow; ITIL; OAT; webové aplikace
Název práce: Operations Acceptance Management
Autor(ka) práce: Suchá, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Kozderka, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper examines the process of Operations Acceptance Management, whose main task is to control Operations Acceptance Tests (OAT). In the first part the author focuses on the theoretical ground for the problem in the context of ITSM best practices framework ITIL. Benefits, process pitfalls and possibilities for automation are discussed in this part. The second part contains a case study of DHL IT Services (Prague), where a solution optimizing the overall workflow was implemented using simple web applications. The author of this paper was personally involved in the described project.
Klíčová slova: web applications; Operations Acceptance; ITIL; workflow optimization ; OAT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 7. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24828/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: