Optimalizace obchodní výkonnosti webu pomocí A/B testování

Název práce: Conversion Rate Optimization with A/B Testing
Autor(ka) práce: Pařízek, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Raška, Ondřej
Oponenti práce: Tichý, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this Master's thesis is to explain the importance of the Conversion Rate Optimization (CRO) at today's E-commerce market share. A lot of people in Czech Republic confuse this term with more popular and similar term: Search Engine Optimization (SEO). The CRO focuses on the particular website and its ability to meet the business goals. The goal of the CRO is to improve the website and its conversion rates for acceptable costs. The ROI is important here. The CRO is a broad topic so I focus only on one part -- A/B Testing. This technique is based on showing different variations of a specific web page to the users. They are divided among these variations. Each part can see different variation. In the result we can see which variation was the best in meeting the business goals. The goal of this Master's thesis is to thoroughly introduce this technique and the tool which is perfectly suitable for that -- Google Website Optimizer. It is free and worldwide known and used. This Master's thesis is divided into several main chapters. In the introduction I describe few marketing models that are closely related to the CRO. Then I focus on the CRO, A/B Testing and Google Website Optimizer. In the last chapter you can find a case study full of practical examples. So far there are only a few resources about CRO in the Czech language. That also demonstrates the fact, that the CRO is not much popular in Czech Republic so far. On the contrary in the USA or Western Europe these techniques are commonly used. Not only big companies like Google or Amazon.com, but even small businesses use the techniques of CRO and can profit from it. I think it is only the matter of time it becomes more popular also in the Czech Republic. Therefore I believe a lot of people find my Master's thesis very useful.
Klíčová slova: Conversion Rate; A/B Testing; Conversion Rate Optimization; Google Website Optimizer; Website Optimization
Název práce: Optimalizace obchodní výkonnosti webu pomocí A/B testování
Autor(ka) práce: Pařízek, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Raška, Ondřej
Oponenti práce: Tichý, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vysvětlit důležitost optimalizace obchodní výkonnosti webu na dnešním e-commerce trhu. Tento druh optimalizace, který si u nás lidé stále často pletou se známější optimalizací pro vyhledávače (SEO), se zaměřuje na web a jeho schopnost plnit obchodní cíle. Snahou optimalizace obchodní výkonnosti webu je zlepšit web (za přijatelné náklady) tak, aby co nejlépe plnil své cíle. Nejčastěji se jedná o zvýšení konverzního poměru webu nebo zvýšení hodnoty jedné konverze. Optimalizace obchodní výkonnosti webu je poměrně širokým pojmem a proto se v této práci důkladně zabývám pouze jednou částí -- A/B testováním. Tato metoda je založena na principu zobrazení různých variant vybraných stránek nebo prvků na stránce reálným uživatelům, kteří svých chováním sami rozhodnou o obchodní výkonnosti jednotlivých variant. Cílem diplomové práce je detailně představit tuto metodu a nástroj, který byl k těmto účelům vytvořen. Google Website Optimizer jsem si vybral, protože je celosvětově velmi populární a snadno dostupný. Tato diplomová práce je rozdělena na několik hlavních kapitol. Úvod patří marketingovým modelům, které s optimalizací úzce souvisí. Následně se důkladně věnuji samotné optimalizaci a metodě A/B testování, včetně nástroje Google Website Optimizer. Poslední kapitolu tvoří případová studie, kde na praktických příkladech ukazuji použití nástroje Google Website Optimizer a optimalizaci obchodní výkonnosti webu České-vany.cz. Na toto téma existuje prozatím minimum českých zdrojů. I to je důkazem toho, že tento typ optimalizace webu není zatím v České Republice příliš známým ani používaným. V USA nebo Západní Evropě je naopak A/B testování běžnou součástí vývoje webu. Využívají jej jak giganti typu Google, Microsoft nebo Amazon, tak i malé internetové společnosti. Věřím proto, že má práce bude pro mnoho lidí přínosná.
Klíčová slova: zvyšování konverzních schopností webu; Google Website Optimizer; optimalizace webu; konverzní poměr; a/b testování; optimalizace obchodní výkonnosti webu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 10. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: