Minimální mzda v České republice a v Evropské unii

Název práce: Minimální mzda v České republice a v Evropské unii
Autor(ka) práce: Sekyrková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Džbánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat vývoj minimální mzdy v České republice od jejího zavedení až po současnost a jednotlivé údaje porovnat s vývojem průměrné hrubé měsíční mzdy a s částkou životního minima. Minimální mzda je analyzována v rámci Evropské unie a i zde je porovnávána s ostatními příjmovými veličinami. V poslední části je určeno, ve kterých zemích je minimální mzda pobírána nejvíce a zda jsou to spíše muži nebo ženy, kdo jsou jejími častějšími příjemci.
Klíčová slova: životní minimum; parita kupní síly; minimální mzda
Název práce: Minimum wage in the Czech Republic and in the European Union
Autor(ka) práce: Sekyrková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Džbánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The task of this thesis is to analyze progress of minimum wage in the Czech Republic from its establishment till presence and compare individual data with progress of average gross monthly wage and living wage. Minimum wage is analyzed in the European Union and is also compared with other income values. In the last part are specified countries, where is minimum wage received in the highest proportions and whether men or women receive minimum wage more often.
Klíčová slova: living wage; purchasing power parity; minimum wage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2009
Datum podání práce: 20. 5. 2010
Datum obhajoby: 9. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22064/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: