Ekonomický a politický význam akvatoria se zaměřením na výlučnou ekonomickou zónu vybraných států

Název práce: Ekonomický a politický význam akvatoria se zaměřením na výlučnou ekonomickou zónu vybraných států
Autor(ka) práce: Štěpánek, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První kapitola práce pojednává o Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS) a třech dílčích konferencích UNCLOS. Druhá kapitola se věnuje Úmluvě podrobněji a definuje jednotlivé pojmy, které jsou užívány dále v práci.Ve třetí kapitole jsou nastíněny dvě aktuální geopolitické změny na mapě světa, které se odehrávají v prostoru výlučných ekonomických zón vybraných států. Jedná se o oblast arktického regionu a Piranského zálivu.
Klíčová slova: UNCLOS; Výlučná ekonomická zóna; Akvatorium
Název práce: The Economic and Political Importance of Aquatory with Emphasis on the Exclusive Economic Zone of Selected States
Autor(ka) práce: Štěpánek, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
First chapter deals with the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as well with three sub-conferences UNCLOS. The second chapter is devoted to the Convention and defines further the terms that are used later in the paper.The third chapter outlines two recent geopolitical changes worldwide that take place in the area of exclusive economic zones of selected states. Particularly these areas are the Arctic region and the Piran Bay.
Klíčová slova: UNCLOS; Exclusive economic zone; Aquatory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 17. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20716/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: