Marketingové strategie kosmetických firem na trhu České republiky

Název práce: Marketingové strategie kosmetických firem na trhu České republiky
Autor(ka) práce: Dvořáčková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Týra, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje situaci na českém kosmetickém trhu, definuje hlavní hráče na trhu, jejich strategie, hlavní značky a produkty v jednotlivých kategoriích kosmetiky. Odkrývá potenciální cílové skupiny pro jednotlivé oblasti trhu, které na základě kvalitativního výzkumu dále charakterizuje dle jejich nákupního a spotřebního chování.
Klíčová slova: segmentace; nákupní chování; strategie; marketing; Kosmetika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2007
Datum podání práce: 27. 4. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5089/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: