Budování Corporate Image a Corporate Identity

Název práce: Budování Corporate Image a Corporate Identity
Autor(ka) práce: Vizingr, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pohled na firemní identitu a firemní image. Práce přináší několik úhlů pohledu na prvky determinující firemní identitu: Corporate Design, produkt organizace, kulturu organizace, organizační chování a komunikaci organizace. Aplikace psychologických, sociologických teorií a teorie řízení a managementu na dané téma vysvětluje, jakým způsobem je pomocí firemní identity vytvářen firemní image. Praktická část se zabývá analýzou firemní identity a image firmy InBev, Staropramen.
Klíčová slova: chování; communication; design; image; corporate identity; corporate image
Název práce: Building of Corporate Image and Corporate Identity
Autor(ka) práce: Vizingr, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2007
Datum podání práce: 27. 4. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5090/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: