Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vlivu sociální kampaně - "Nemyslíš, zaplatíš"

Autor práce: Čejková, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Kristlová, Monika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu sociální kampaně - "Nemyslíš, zaplatíš"
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je věnována analýze vlivu sociální kampaně "Nemyslíš, zaplatíš!" Jejím cílem je zhodnotit úspěšnost kampaně a její vliv na řidiče. Teoretická část převážně obsahuje informace o sociálním marketingu, jeho odlišnostech a rozvoji. Praktická část se zaměřuje na BESIP, statistiky nehodovosti a kampaň "Nemyslíš, zaplatíš!" Součástí práce je i vlastní dotazníkové šetření.
Klíčová slova: sociální marketing; Nemyslíš, zaplatíš!; BESIP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu sociální kampaně - "Nemyslíš, zaplatíš"
Překlad názvu: Analysis of the impact of social campaign "Nemyslíš, zaplatíš!"
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis is devoted to analyzing the social impact of the campaign "Nemyslíš, zaplatíš!" Its objective is to evaluate the success of the campaign and its impact on drivers. The theoretical part contains information about social marketing, its differences and development. The practical part focuses on the Road Safety Department, Accident statistics and the campaign "Nemyslíš, zaplatíš!" The thesis also includes its own survey.
Klíčová slova: Road Safety Department; social marketing; "Nemyslíš, zaplatíš!"

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2010
Datum obhajoby: 16.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22398_xcejm10.pdf [1,22 MB]
Oponentura17190_Kristlová.pdf [86,12 kB]
Hodnocení vedoucího22398_xpeso01.pdf [95,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22398/podrobnosti