Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Analýza vlivu sociální kampaně - "Nemyslíš, zaplatíš"

Autor práce: Čejková, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Kristlová, Monika
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Čejková, Miroslava
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Analýza vlivu sociální kampaně - "Nemyslíš, zaplatíš" [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Analysis of the impact of social campaign "Nemyslíš, zaplatíš!" [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Road Safety Department; social marketing; "Nemyslíš, zaplatíš!" [en]
sociální marketing; Nemyslíš, zaplatíš!; BESIP [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Thesis is devoted to analyzing the social impact of the campaign "Nemyslíš, zaplatíš!" Its objective is to evaluate the success of the campaign and its impact on drivers. The theoretical part contains information about social marketing, its differences and development. The practical part focuses on the Road Safety Department, Accident statistics and the campaign "Nemyslíš, zaplatíš!" The thesis also includes its own survey. [en]
Práce je věnována analýze vlivu sociální kampaně "Nemyslíš, zaplatíš!" Jejím cílem je zhodnotit úspěšnost kampaně a její vliv na řidiče. Teoretická část převážně obsahuje informace o sociálním marketingu, jeho odlišnostech a rozvoji. Praktická část se zaměřuje na BESIP, statistiky nehodovosti a kampaň "Nemyslíš, zaplatíš!" Součástí práce je i vlastní dotazníkové šetření. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pešek, Ondřej
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Kristlová, Monika
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:22.10.2009
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 16.06.2010
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce22398_xcejm10.pdf [ 1,22 MB ]
Oponentura17190_Kristlová.pdf [ 86,12 kB ]
Hodnocení vedoucího22398_xpeso01.pdf [ 95,28 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/22398/podrobnosti