Ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost EU

Název práce: Ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost EU
Autor(ka) práce: Ježová, Zdeňka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vzájemným vztahem ochrany životního prostředí a konkurenceschopnosti Evropské unie. Na začátku práce je uvedeno, proč se ochrana životního prostředí dostala do popředí zájmu, a jak postupný vývoj vedl až ke vzniku samostatné politiky ochrany životního prostředí v Evropské unii. Hlavním úkolem práce je chrakterizovat vzájemný vztah mezi ekonomickými a ekologickými cíli v EU. Popsána je jak politika ochrany životního prostředí EU a její vliv na konkurenceschopnost EU, tak současná strategie EU na rozvoj její konkurenceschopnosti.
Klíčová slova: ekonomické nástroje; Evropská unie; trvale udržitelný rozvoj; konkurenceschopnost; ochrana životního prostředí
Název práce: Environmental Protection and the EU Competitiveness
Autor(ka) práce: Ježová, Zdeňka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Popovová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a mutual relation between the competitiveness and environmental protection in the European Union. At the beginning, there is mentioned, why environmental protection has become an important priority. The main task of this bachelor thesis is to characterize a mutual interaction between environmental and economic objectives in the EU. There is described the EU environmental policy and its impact on the EU competitiveness. The EU strategy to strengthen its competitiveness is characterised as well.
Klíčová slova: market-based instruments; sustainable development; European Union; competitiveness; environmental protection

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: