-

Název práce: Software support for personalized document creation
Autor(ka) práce: Balogh, István
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukašovská, Renáta
Oponenti práce: Jambrich, Matej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Communication trough documents have become a key element in every company?s life, communication channels expanded to include not just print but fax, web and email. Marketing and market studies repeatedly show that personalized documents (delivered through these channels) can positively influence customer relationship hereby help to achieve business success. For IT companies these changes created an exciting new opportunity to develop new solutions and offer new services. There are several companies on the market of personalized document creation which offering high quality product and services. Therefore it might not be easy to make the right choice, to find the most fitting solution and the best vendor. The main objective of this thesis is to provide detailed information about personalized document creation in general and to introduce the market leading vendors and their technology.
Klíčová slova: Database publishing; Variable Data Printing; VDP; Document personalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 13. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5112/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: